แหวนคู่ PR2664&PR2453
46,000.00 THB
สเป็คเพชร :  เพชรเบลเยี่ยมคัต น้ำ 97-98 แหวนผู้หญิง :  เพชรรวม 0.39 กะรัต แหวนผู้ชาย :  เพชรรวม 0.17 กะรัต ตัวเรือน :  ทองคำ 90% น้ำหนักทอง ( หญิง ) :  2.80 กรัม น้ำหนักทอง ( ชาย ) :  5.60 กรัม ขนาดนิ้ว ( หญิง ) :  48 ขนาดนิ้ว ( ชาย ) :  53   เหมาะสำหรับใช้เป็นแหวนแต่งงาน, แหวนหมั้น, แหวนครบร...
แหวนคู่ PR2629&PR2607
46,000.00 THB
สเป็คเพชร :  เพชรเบลเยี่ยมคัต น้ำ 97-98 แหวนผู้หญิง :  เพชรรวม 0.34 กะรัต แหวนผู้ชาย :  เพชรรวม 0.17 กะรัต ตัวเรือน :  ทองขาว 75% น้ำหนักทอง ( หญิง ) :  2.50 กรัม น้ำหนักทอง ( ชาย ) :  5.40 กรัม ขนาดนิ้ว ( หญิง ) :  49 ขนาดนิ้ว ( ชาย ) :  60   เหมาะสำหรับใช้เป็นแหวนแต่งงาน, แหวนหมั้น, แหวนครบ...
แหวนคู่แต่งงาน PR2628&PR2519
32,000.00 THB
สเป็คเพชร :  เพชรเบลเยี่ยมคัต น้ำ 97-98 แหวนผู้หญิง :  เพชรรวม 0.18 กะรัต แหวนผู้ชาย :  เพชรรวม 0.07 กะรัต ตัวเรือน :  ทองขาว 75% น้ำหนักทอง ( หญิง ) :  1.80 กรัม น้ำหนักทอง ( ชาย ) :  5.00 กรัม ขนาดนิ้ว ( หญิง ) :  50 ขนาดนิ้ว ( ชาย ) :  60   เหมาะสำหรับใช้เป็นแหวนแต่งงาน, แหวนหมั้น, แหวนครบ...