จี้เพชรเบลเยี่ยมคัต
9,000.00 THB
สเป็คเพชร :  เพชรเบลเยี่ยมคัต เพชรรวม 0.08 กะรัต น้ำ 97-98 ตัวเรือน :  ทองขาว 75% น้ำหนักทอง :  0.09 กรัม
จี้เพชรดีไซน์กางเขน
14,000.00 THB
สเป็คเพชร : เพชรเบลเยี่ยมคัต รวม 0.19 กะรัต น้ำ 97-98 ตัวเรือน : ทองขาว 75% น้ำหนักทอง :  1.93 กรัม  
จี้เพชรกางเขน
13,000.00 THB
สเป็คเพชร : เพชรเบลเยี่ยมคัต เพชร 1 เม็ด 0.11 กะรัต Hearts & Arrows น้ำ 97-98 ตัวเรือน : ทองขาว 75% น้ำหนักทอง :  1.80 กรัม