การวัดขนาดแหวนด้วยตัวเอง มี 2 วิธี ง่ายๆ


ท่านสามารถวัดขนาดนิ้วด้วยตัวเองได้อย่างง่ายๆ ตามวิธีด้านล่างนี้ แหวนเป็นเครื่องประดับที่มีการใส่ติดตัวบ่อยที่สุด บางคนอาจจะใส่ทุกวัน ดังนั้นแหวนที่ใส่ควรมีขนาดพอดี และรู้สึกสบายนิ้วเวลาใส่

คำแนะนำในการวัดขนาดแหวน

1) เพื่อความแน่นอน ท่านควรวัดขนาดของนิ้วในอุณหภูมิห้องปกติ ไม่ควรวัดขนาดนิ้วในขณะที่อากาศร้อนหรือเย็นจนเกินไป สำหรับเวลา ที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆ หรือช่วงเย็นของวันนั้นๆ

2) หากท่านใช้วัสดุที่มีความหนาในการวัดนิ้วของท่าน อาจส่งผลให้ขนาดแหวนคลาดเคลื่อนได้

3) โดยปกตินิ้วมือข้างซ้ายและข้างขวาของคนเราจะไม่เท่ากัน ซึ่งนิ้วมือข้างขวาจะใหญ่กว่านิ้วมือข้างซ้าย

 

***********************

 

วิธีการและลำดับขั้นตอนการวัดขนาดนิ้วมือ สำหรับการเลือกซื้อแหวน

 

1 ) วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของแหวนที่จะใส่อยู่เป็นประจำ โดยวัดจากขอบด้านในแหวน หน่วยเป็น มิลลิเมตร(มม.)

วิธีง่ายๆ หากลูกค้ามีแหวนวงเดิมที่ใส่อยู่ประจำแล้วล่ะก็ให้นำแหวนมาวัดกับไม้บรรทัด เหมือนรูปตัวอย่าง วัดเส้นผ่าศูนย์กลางแหวน โดยใช้ด้านวัดที่เป็น mm. (มิลลิเมตร) แล้วนับจากด้านใน ฝั่งหนึ่ง ถึงด้านในอีกฝั่งหนึ่ง ว่าได้กี่มิลลิเมตร ( สังเกตุภาพ ตัวอย่างจุดที่นับเริ่มจากเครื่องหมายกากบาทสีขาว ถึง เครื่องหมายกากบาทอีกฝั่งหนึ่ง จะได้เท่ากับ 16.65 ( โดยประมาณ ซึ่งเมื่อนำมาเที่ยบกับตารางแล้วจะเท่ากับ Size 52.5 ) เมื่อได้เส้นผ่าศูนย์กลางของแหวนแล้ว ก็นำมาเทียบกับตารางวัด size แหวน (กรณี ที่มีการสงสัยระหว่าง ขนาดแหวน 2 ขนาด ให้เอาขนาดใหญ่จะดีกว่า)

 

2) นำด้ายหรือตัดกระดาษวัดรอบนิ้วที่ต้องการใส่แหวน ( วัดพอดีอย่าแน่นหรือหลวมเกินไป )

นำด้ายหรือตัดกระดาษ(ตามรูป) ที่วัดรอบนิ้วนั้นมาเทียบกับไม้บรรทัดหน่วยเป็น มิลลิเมตร(มม.) นำค่าที่ได้ ลบ ด้วย 6 ผลลัพท์ที่ได้ก็คือขนาด size แหวนของคุณ 

 

หมายเหตุ

*** ถ้ามีการสงสัยระหว่าง 2 Size ควรเลือก Size ใหญ่กว่า เพราะแต่ละ Size ใกล้เคียงกันมาก *** ถ้าใช้แบบแรกแล้วไม่แน่ใจควรใช้วิธีที่สองด้วย แต่ถ้าจะให้แม่นยำจริงๆ ก็ไปวัดที่ร้านทองหรือร้านเพชรใกล้ๆ บ้านจะแน่นอนที่สุด

 

***********************

 

ตารางเปรียบเทียบ SIZE แหวน