ต่างหูแป้นหลวมใช้นานๆแล้วล็อคไม่อยู่

ต่างหูแป้นหลวมใช้นานๆแล้วล็อคไม่อยู่

เรามีวิธีง่ายๆ ไม่ต้องส่งถึงมือช่าง คุณเองก็สามารถทำได้