header image
header image

 

แหวนพลอยประดับเพชร

แหวนบุษราคัม
แหวนบุษราคัม
แหวนบุษราคัม
แหวนบุษราคัม
แหวนบุษราคัม
แหวนบุษราคัม

กล่าวกันว่าบุษราคัมเป็นอัญมณีที่ทรงอำนาจในการผูกมิตร เพราะทำให้เกิดความซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่มีวันโรยรา อีกทั้งยังก่อให้เกิดสติปัญญาดี ความกล้าหาญและขจัดปัดเป่าความทุกข์ อำนาจลึกลับดังกล่าวนี้เชื่อกันว่า เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามวิถีแห่งดวงจันทร์ ชาวอินเดียเชื่อกันว่าพลอยเม็ดแรกในชีวิตควรเป็นบุษราคัมเพราะเชื่อว่าพลอยที่มีสีเหลืองนี้สามารถนำโชคลาภ และ เสริมบารมี วาศนา มาให้ได้ ส่วนชาวยุโรปเชื่อว่า สีเหลืองของอัญมณีนี้มีความสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ และยังส่งเสริมการตัดสินใจในทางที่ถูก ทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

 

  • รูปภาพสินค้า เราถ่ายจากสินค้าจริงของเราทุกชิ้นงาน
  • น้ำหนักทอง ทองขาว อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับขนาดนิ้ว
  • สามารถสั่งเป็น ตัวเรือนทอง ทองขาว ได้ในราคาเท่ากัน
  • สามารถปรับเปลี่ยนเพชรเม็ดกลางได้ตามสเป็คหรืองบประมาณที่ต้องการ
  • สินค้าที่ขายไปแล้ว สามารถสั่งทำใหม่ได้ ในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์
  •