header image
header image

 

แหวนพลอยประดับเพชร

แหวนพลอยประดับเพชร
แหวนพลอยประดับเพชร
แหวนพลอยประดับเพชร
แหวนพลอยประดับเพชร
แหวนพลอยประดับเพชร
แหวนพลอยประดับเพชร

ความเชื่อเกี่ยวกับเพทาย เป็นพลอยประจำเดือนธันวาคม พร้อมกับเทอร์คอยซ์สมัยโบราณเชื่อว่า การสวมใส่เพทายจะส่งเสริมให้สติปัญญาดี ร่ำรวย มีความซื่อสัตย์ ใช้เป็นเครื่องรางประจำตัวสามารถบอกเหตุการณ์ให้เจ้าของทราบล่วงหน้าได้ โดยสังเกตจากสีของเพทายหากหม่นหมอง ไร้ประกายหมายถึงจะมีภัยมาคุกคามเจ้าของ ในยุคกลางเชื่อว่าเพทายสามารถใช้ขับไล่ภูติผีปีศาจ พร้อมกันนั้นยังทำให้ผู้ที่สวมใส่ร่ำรวยขึ้น ได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียงและทำให้มีความฉลาดเพิ่มมากขึ้น

 

  • รูปภาพสินค้า เราถ่ายจากสินค้าจริงของเราทุกชิ้นงาน
  • น้ำหนักทอง ทองขาว อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับขนาดนิ้ว
  • สามารถสั่งเป็น ตัวเรือนทอง ทองขาว ได้ในราคาเท่ากัน
  • สามารถปรับเปลี่ยนเพชรเม็ดกลางได้ตามสเป็คหรืองบประมาณที่ต้องการ
  • สินค้าที่ขายไปแล้ว สามารถสั่งทำใหม่ได้ ในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์
  •