header image
header image

 

ต่างหูเพชรเม็ดเดี่ยว

ต่างหูเพชรเม็ดเดี่ยว
ต่างหูเพชรเม็ดเดี่ยว
ต่างหูเพชรเม็ดเดี่ยว
  • รูปภาพสินค้า เราถ่ายจากสินค้าจริงของเราทุกชิ้นงาน
  • น้ำหนักทอง ทองขาว อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับขนาดนิ้ว
  • สามารถสั่งเป็น ตัวเรือนทอง ทองขาว ได้ในราคาเท่ากัน
  • สามารถปรับเปลี่ยนเพชรเม็ดกลางได้ตามสเป็คหรืองบประมาณที่ต้องการ
  • สินค้าที่ขายไปแล้ว สามารถสั่งทำใหม่ได้ ในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์
  •