header image
header image

จี้เพชรแถว 5 เม็ด

จี้จี้แถว,จี้เพชรแถว,จี้เพชรแท้
จี้จี้แถว,จี้เพชรแถว,จี้เพชรแท้
จี้จี้แถว,จี้เพชรแถว,จี้เพชรแท้
จี้จี้แถว,จี้เพชรแถว,จี้เพชรแท้
จี้แถว,จี้เพชรแถว,จี้เพชรแท้
จี้แถว,จี้เพชรแถว,จี้เพชรแท้

 
 • รูปภาพสินค้า เราถ่ายจากสินค้าจริงของเราทุกชิ้นงาน
 •  
   
 • น้ำหนักทอง ทองขาว อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับขนาดนิ้ว
 •  
   
 • สามารถสั่งเป็น ตัวเรือนทอง ทองขาว ได้ในราคาเท่ากัน
 •  
   
 • สามารถปรับเปลี่ยนเพชรเม็ดกลางได้ตามสเป็คหรืองบประมาณที่ต้องการ
 •  
   
 • สินค้าที่ขายไปแล้ว สามารถสั่งทำใหม่ได้ ในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์
 •