header image
header image

จี้เพชรเบลเยี่ยมคัต

จี้เพชรแท้
จี้เพชรแท้
จี้เพชรแท้
จี้เพชรแท้
จี้เพชรแท้
จี้เพชรแท้

 
 • รูปภาพสินค้า เราถ่ายจากสินค้าจริงของเราทุกชิ้นงาน
 •  
   
 • น้ำหนักทอง ทองขาว อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับขนาดนิ้ว
 •  
   
 • สามารถสั่งเป็น ตัวเรือนทอง ทองขาว ได้ในราคาเท่ากัน
 •  
   
 • สามารถปรับเปลี่ยนเพชรเม็ดกลางได้ตามสเป็คหรืองบประมาณที่ต้องการ
 •  
   
 • สินค้าที่ขายไปแล้ว สามารถสั่งทำใหม่ได้ ในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์
 •